Privacyverklaring

In het kader van het lidmaatschap van uw zoon/dochter zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens bij te houden en te verwerken. We hechten veel belang aan de bescherming van deze gegevens en zullen hier dus zorgvuldig mee omspringen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, mag u steeds de hoofdleiding contacteren.

Algemene informatie

Chiro Avanti Lummen - LG/0712 

KSA Lummen - 3034

Sportweg 9, 3560 Lummen

www.chiroksalummen.be

Welke gegevens worden bijgehouden?

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres 
  • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres 
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats 
  • Foto's (indien toestemming werd verkregen)

Aan wie geven we welke informatie door?

  • KSA/Chiro nationaal: bovengenoemde persoonlijke identiteitsgegevens, privé contactgegevens en persoonlijke kenmerken 

Deze gegevens moeten worden doorgegeven aan onze koepelorganisatie zodat je zoon/dochter correct ingeschreven wordt en geniet van de verzekering die deze koepelorganisatie voorziet. Voor meer informatie kan je de volgende websites raadplegen: https://www.ksa.be/privacy en https://chiro.be/privacy  

  • Gemeente Lummen: ledenlijst 

Onze ledenlijsten worden ter beschikking gesteld aan de gemeente Lummen indien zij hier om verzoeken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het verkrijgen van subsidies om de werking van onze jeugdbeweging te financieren. 

  • Sociale media (Facebook, Instagram): beeldmateriaal 

Zodat het thuisfront kan meegenieten van onze activiteiten en het kamp zullen wij foto's op onze Facebookpagina plaatsen, indien u hier de toestemming voor geeft. Dit kunnen zowel sfeerfoto's zijn als mogelijke foto's van uw zoon of dochter. Indien je een bepaalde foto liever niet ziet op Facebook kan je een berichtje sturen via de pagina.

Wie houdt de gegevens bij?

De gegevens worden door de hoofdleiding en leiding bijgehouden en geraadpleegd. Dit is nodig zodat wij contact kunnen opnemen met u indien er zich een noodgeval of probleem voordoet. Er wordt op toegezien dat de gegevens zorgvuldig worden bijgehouden.

Hoe lang worden de gegevens bijgehouden?

De gegevens worden bijgehouden in een databank van de koepelorganisatie waar wij deze niet kunnen verwijderen, enkel raadplegen. Voor meer informatie hierover kan je volgende websites raadplegen: https://www.ksa.be/privacy en https://chiro.be/privacy 

Laatste wijziging

De laatste wijziging van deze privacyverklaring was op 28/09/2022